گام استیل – تولید کننده نرده استیل و پایه اسپیکت

پایه اسپیگوت ، پایه شیشه گیر مدرن با طراحی خاص  برای سیستم نرده های شیشه ای فریم لس می باشد. این پایه توسط 4.