گام استیل – طراحی و اجرای انواع پله باکس وسط

شما می توانید پله باکس وسط را به صورت ترکیب با شیشه سفارش دهید. معمولا شیشه های خاصی برای بخش های کناری این پله ها در نظر گرفته می شوند.